2. studentski kongres

OKOLIŠNOG ZDRAVLJA

s međunarodnim sudjelovanjem

 

5. – 6. lipnja 2018.
Svjetski Dan zaštite okoliša

Medicinski fakultet
Braće Branchetta 20
51 000 Rijeka / Republika Hrvatska